PZU Ubezpieczenie
rowerowe

KUPUJESZ ROWER?

ZYSKAJ KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE
ROWERU I ROWERZYSTY

PZU BEZPIECZNIE ROWEREM to Program ubezpieczeniowy zapewniający wszechstronną ochronę rowerzysty i roweru. Program powstał przy współpracy PZU SA oraz Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego – organizacji polskiej branży i przemysłu rowerowego.

Dzięki elastycznej ofercie łatwo dopasujesz do swoich potrzeb zakres i parametry ochrony, która świadczona może być zarówno w kraju, jak i na obszarze całego świata.

Program zapewnia uniwersalne Casco dla wszystkich typów rowerów, nawet 4-letnich, z możliwością kontynuacji ochrony w kolejnych latach. Ubezpieczenia NNW, OC i Bagaż działają, gdy użytkujesz dowolny rower (własny, pożyczony, miejski itd.). Program otwiera także dostęp do unikalnych rozwiązań, w tym m.in.: aż do 10 ubezpieczonych osób na polisie, ochrona przewożonych dzieci i sprzętu do ich przewozu, ubezpieczenie dokupionego wyposażenia roweru i wprowadzonych modyfikacji czy ekspresowa ścieżka ubezpieczenia online rowerów o bardzo wysokiej wartości.

BĄDŹ GOTOWY NA KAŻDĄ PRZESZKODĘ!
365 DNI INDYWIDUALNIE DOPASOWANEJ OCHRONY

NNW Z ASSISTANCE

Powypadkowe wsparcie
finansowe oraz pakiet usług
na okres rekonwalescencji
dla Ciebie, użytkowników
roweru, przewożonych dzieci

ochrona do 200.000 zł

CASCO

Wszechstronna ochrona
Twojego roweru i jego
wyposażenia na wypadek
uszkodzenia lub utraty

stawka od 4% wartości
sprzętu

OC

To Twoje zabezpieczenie
na wypadek wyrządzenia
komuś szkody w czasie
jazdy rowerem

ochrona do 200.000 zł

BAGAŻ

Ochrona Twojego bagażu
rowerowego na wypadek
uszkodzenia lub utraty

ochrona do 10.000 zł

UBEZPIECZENIE NNW + USŁUGI ASSISTANCE

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIAPARAMETRY
 • ochrona świadczona w związku z użytkowaniem dowolnego roweru
  (roweru własnego, pożyczonego, miejskiego itd.)
 • powypadkowe wsparcie finansowe dla osoby dorosłej lub dziecka
  samodzielnie poruszającego się rowerem
  bądź opcjonalnie dla dzieci przewożonych
   w foteliku, w przyczepce czy na holu rowerowym
 • standardowo obejmuje pakiet usług Assistance na terenie RP
 • aż do 10 ubezpieczonych osób na jednej polisie
 • stanowi podstawowy, obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej
Suma ubezpieczenia: do 200.000 zł / każdy ubezpieczony

Zakres terytorialny: obszar RP lub cały ŚWIAT

Składka:

• dorosły lub dziecko samodzielnie poruszające się rowerem: od 52 zł

• dziecko przewożone (opcja): od 20 zł

UBEZPIECZENIE OC ROWERZYSTY

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIAPARAMETRY
 • ochrona świadczona w związku z użytkowaniem dowolnego roweru
  (roweru własnego, pożyczonego, miejskiego itd.)
 • ochrona w razie wyrządzenia szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich
 • aż do 10 ubezpieczonych osób na jednej polisie
Suma gwarancyjna: do 200.000 zł / każdy ubezpieczony

Składka dla zakresu terytorialnego:

• RP: od 18 zł
• ŚWIAT: od 56 zł

UBEZPIECZENIE CASCO ROWERU I JEGO WYPOSAŻENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIAPARAMETRY
 • ochrona w razie uszkodzenia lub utraty roweru
  (także elektrycznego) wraz z wyposażeniem
  ,
  w tym z urządzeniami do przewozu dzieci (fotelik, przyczepka, hol rowerowy)
 • ryzyka objęte ochroną:
  zdarzenia losowe (np. pożar, zalanie)
  rabunek (przejęcie roweru siłą)
  uszkodzenia spowodowane wypadkiem
  kradzież (z miejsca przechowywania, z samochodu lub z bagażnika samochodowego,
  z miejsca zaparkowania przypiętego roweru,
  czyli np. z ulicy, z parku, spod pracy, spod szkoły itp.)
 • przyjazne zasady dotyczące utraty wartości sprzętu
  w kolejnych latach oraz przypięcia roweru
 • stała suma ubezpieczenia w okresie trwania polisy
  (moment wystąpienia szkody w okresie trwania polisy nie ma wpływu na wysokość odszkodowania)
 • zawarcie polisy w ciągu 48 miesięcy od daty zakupu roweru
  oraz ochrona z zachowaniem kontynuacji aż do 96 miesięcy od daty zakupu roweru
 • możliwość objęcia ochroną rowerów o wysokiej, ponadlimitowej wartości
Składka obliczana jako procent wartości ubezpieczanego roweru/wyposażenia:
WARTOŚĆ (zł)SKŁADKA
ROWER TRADYCYJNY
obszar ochrony: RP
3-20 tys.
do 3 tys.
4%
5%
obszar ochrony: ŚWIAT
3-20 tys.
do 3 tys.
6%
7%
ROWER ELEKTRYCZNY
obszar ochrony: RP
3-25 tys.4,6%
obszar ochrony: ŚWIAT
3-25 tys.6,9%
Udział własny ubezpieczonego wyłącznie w razie ryzyka kradzieży: 5% sumy ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE BAGAŻU

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PARAMETRY
 • ochrona świadczona w związku z użytkowaniem dowolnego roweru
  (roweru własnego, pożyczonego, miejskiego itd.)
 • ochrona bagażu w razie uszkodzenia
  lub utraty w wyniku zdarzeń losowych, rabunku czy wypadku
 • aż do 10 ubezpieczonych osób na jednej polisie
Suma ubezpieczenia: do 10.000 zł
Składka obliczana jako procent wartości ubezpieczanego bagażu, dla zakresu terytorialnego:

• RP: 10%
• ŚWIAT: 13,35%

Minimalna składka: 50zł

JAK SIĘ UBEZPIECZYĆ?

Dowód zakupu roweru

Pamiętaj by zachować dowód zakupu roweru, będzie on potrzebny w przypadku likwidacji szkody.

Kalkulacja

Za pomocą intuicyjnego kalkulatora ubezpieczeniowego wybierz najlepszy dla siebie wariant ochrony.

Ubezpieczenie

Skorzystaj z kompleksowego pakietu ubezpieczeniowego, który ochroni Ciebie, Twoich bliskich i Twój rower. Dla Twojej wygody, polisę otrzymasz w formie elektronicznej.

Kontakt

Skontaktuj się z nami już dziś i daj nam okazję pomóc Ci w spełnieniu Twoich rowerowych marzeń.

Nasz zespół BikemeBike jest gotowy odpowiedzieć na Twoje pytania, udzielić fachowych porad i zapewnić Ci kompleksową obsługę.

Formularz kontaktowy